Behöver du deklarera kryptovalutor?

Kryptovalutor kallas även för virtuell valuta, eller digital valuta. Bitcoin är den mest kända virtuella valutan, men skattereglerna gäller för alla olika typer. Skatteverket klassar inte kryptovalutor som valutor. Detta innebär att all försäljning, byte eller betalning ska beskattas som ”andra tillgångar”. Skatteverket kommer att närmare granska handel med kryptovalutor, såsom bitcoin och litecoin. Även tidigare års deklarationer kommer att granskas eftersom undersökningar har visat att det finns många som inte deklarerar transaktionerna.

Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?

Om du som privatperson har sålt, betalt eller bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av digitala valutor så ska dessa deklareras. Skatt betalas på kapitalvinst som beräknas över skatteåret. Hela vinsten beskattas och du får betala 30% i skatt. Om du istället har gjort en förlust får du dra av en del av den när du deklarerar. Försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet blir din vinst eller förlust.

Om du bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta ska även detta tas upp i din deklaration. FIAT-valutor är en term som användas för att beskriva flera valutor, såsom USD och EURO. Dessa valutor är inte rotade i guld, silver eller andra fysiska varor. Om du lånat ut virtuell valuta, eller använt den som spelinsats, ska det redovisas i din inkomstdeklaration. En eventuell förlust är avdragsgill till 70%.

Vad är omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbelopp är i de flesta fall det belopp som du betalade när du köpte kryptovalutan – kostnaden plus eventuella avgifter. I följande exempel är vinsten 1 000 kronor om du köpte en kryptovaluta för 2 000 kronor och sedan säljer den för 3 000 kronor. Summan som ska beskattas i detta fall är således 1000 kronor. Om du gör flera köp och försäljningar gäller att det är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet som beräknas.

En anledning till att kryptovalutor inte klassas som valutor är att det inte finns någon vare sig officiell valutakurs eller formell utgivare. Beroende på hur du gick till väga när du köpte den kan beloppet räkas ut på olika sätt. När du köper bitcoin är exempelvis omkostnadsbeloppet det belopp du betalade, omräknat till svenska kronor. Omkostnadsbeloppet vid mining av bitcoin beräknas som marknadsvärdet omräknat vid tilldelningen av bitcoin i svenska kronor.

Styrka omkostnadsbelopp

Kvitton eller originalkontoutdrag från växlingsbolaget kan användas för att styrka omkostnadsbeloppet. Vid handel i butiker kan förbetalda kort används. Butiken får svenska kronor, medan det dras från kortet i den valda kryptovalutan. En snabb växling sker från krypto till FIAT-valuta när betalningen äger rum. Detta innebär att varje inköp är något som måste deklareras, eftersom det räknas som en avyttring. Varje kortköp bör därför alltid noteras noggrant.

Skatteverket ser således ett inköp där du betalar med kryptovaluta som att du har sålt kryptovalutan. Du behöver alltså ha koll på vilken kurs som rådde just då. Detta kan verka väldigt komplicerat, men det är vad skatteverket vill att du ska göra. Du använder siffrorna, och betraktar ett inköp som att du först säljer den virtuella valutan, och sedan får svenska kronor som du handlar med.

Ansvar att deklarera köp och försäljning

Om du har fått kryptovaluta som betalning i din näringsverksamhet beskattas den som inkomst av kapital, såvida det inte är en lagertillgång. Det är ditt ansvar när du handlar med kryptovaluta att deklarera alla köp, byten och försäljningar du gör. Skatteverket vet inte alltid när handel har skett med digitala valutor, vilket är ett problem. Utländska handelsplatser är inte tvungna att lämna ut information när handel har skett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *