Bitcoin

Bitcoin är en version av kryptovaluta, som är en valuta genom nätet. Den skapades av Satoshi Nakamoto i september 2008. Världen hade oväntat drabbats av en finanskris då Lehman Brothers, USA:s största bank plötslig gick i konkurs. Finansvärlden drogs ner i ett svart hål. Det var ur denna kris som idén till Bitcoin föddes. Dess syfte är att göra betalningar över internet möjlig omedelbart mellan användare utan en tredje parts inblandning.

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är alltså globala, digitala pengar skapade för en global, digital värld. Med denna valuta kan du skicka pengar direkt från person till person, utan några mellanhänder. Bitcoin kan kallas för den digitala världens guld. Valutan går att använda närsomhelst, varsomhelst och oavsett vem du är. Där finns ingen bank, företag eller stat som kontrollerar transaktioner eller utgivningar som görs. Du kan snabbt och utan svårigheter skicka Bitcoin varsomhelst i världen.

Man kan säga att Bitcoin tillåter ett anonymt ägande som användare och överförande av “pengar” genom P2P nätverket. Bitcoins loggbok som sparar alla transaktion är öppen för alla att läsas. Men där finns endast Bitcoin adresser, som exempelvis kan ser ut på följande vis: 1Bg3LnGW8DfYuP4vUdVRnneqZerM6d1BuZ. De går alltså inte att knyta till någon speciell person. Detta brukar kallas att Bitcoin är pseudonymt, påhittade eller antagna namn används.

Tekniken bakom

Bitcoin är en P2P valuta, alltså ett P2P nätverk som lagrar alla sorters transaktioner som görs i databasen. Ingen central server finns heller för att hålla reda på vem som gör transaktionerna eller om de är giltiga. Varje användare, (eller nod som det officiellt heter) i det P2P nätverk som lagrar transaktioner kan både gå in på, röra sig runt och lämna detta nätverk utan några som helst problem.

Satoshi Nakamoto löste problemet med dubbelspendering, (ett problem tidigare P2P valutor led av) med en blockkedja. Nu lagras varje transaktion i ett block med data, och varje block hänger samman i en kedja. Skulle det dyka upp två ”konkurrerande block, två block med samma föregångare i kedjan accepterar ”noderna” det block som majoriteten av dess grannar har accepterat, och fortsätter att bygga nästa block i kedjan på detta. Transaktionerna använder sig av asymmetrisk kryptering.

Bryta Bitcoins

När en ”nod” bidrar med beräkningskraft till P2P-nätverket och lyckats lösa ett block som har lagts till i blockkedjan kommer noden att få en belöning. Denna mekanism är vad som gör att nya Bitcoin kan tillkomma i Bitcoin-nätverket. Mekanismen kallas för brytning, typ som guldbrytning. Du som använder Bitcoin kan bidra med sådan här beräknings krafter genom att aktivera brytnings funktionen i den officiella mjukvaran eller genom att använda mjukvaran genom en tredje part.

Att en nod ska lyckas med att lösa ett block är relaterat direkt med den beräkningskraft noden bidrar med till P2P-nätverket, alltså den sammanlagda beräknings kraften hos alla noder i nätverket. Belöningen var från början 50 Bitcoins per block. Då mer än en nod tävlar om att lösa ett block och att dess svårighetsgrad ständigt ökar har det blivit mer och mer populärt med kollektiv brytning i ”pooler”.

Transaktioner

Bitcoins innehåller dess nuvarande ägares Bitcoin-adress (även kallad en publik nyckel). Men när du överför en summa med Bitcoin till någon annan ger du upp ditt ägande genom att lägga till mottagarens Bitcoin adress (publika nyckel). Efter att du har signerat för de Bitcoins som ska överföras med din egna ”nyckel” sänds ett meddelande i transaktionen till P2P-nätverket. Noderna i nätverket validerar sedan dessa kryptografiska signaturer och summan är accepterad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *