Ethereum

Att förstå sig på de olika kryptovalutor som finns och hur de fungerar är inte lätt. Ett mål för Ethereum är att bli en så kallad världsdator. Idag är internet det man kallar för världsdator, men internet kan styras av organisationer och myndigheter, centraliseras och censureras. Genom att ersätta dessa tredjepartsaktörer med en så kallad block-kedjeteknik, kan alla möjliga styrningar och informationslagring ersättas av ett helt transparent nätverk.

Ethereum och Ether

Ethereums plattform har en egen valuta, vid namn Ether. Den beskrivs som bränslet som driver på utvecklingen av plattformen Ethereum, och kan användas som betalningsmedel. Det är denna valuta som applikationer på Ethereum tar betalt genom, och därmed kan kvaliteten och ett sunt nätverk säkerställas. Själva plattformen Ethereum har ingen tredjepart som styr, den är helt decentraliserad, och ingen person eller organisation ligger bakom och bestämmer.

Ethervalutan kan bestå av datorkoder som bygger upp plattformen, unika programkoder som helt enkelt används för att betala med när man behöver en applikation eller eller ett program. Man talar ibland om Ether som en digital olja, som beräknas på hur mycket bränsle den tilltänkta uppgiften kräver. Genom mining tillverkas varje år 18 miljoner Ether. Under 2014 handlades det för 60 miljoner Ether genom crowdfunding inom nätverket.

Ethereum Foundation

Ethereum Foundation är en ideell organisation som har sitt säte i Schweiz. De stödjer forskning och utbildning för att underhålla de decentraliserade protokoll som ger en möjlighet för nya programmerare att utveckla fler system, och nästa generations applikationer för det decentraliserade systemet. Ming Chan är VD för Ethereum Foundation, och har studerat vid Tekniska Institutet i Massachusetts. Hon, Ethereum Foundation och Ethereum vill bygga ett mer fritt och pålitligt internet, en ny världsdator.

I organisationen bakom Ethereum Foundation ingår även Vitalik Buterin, ett stort och etablerat namn inom kryptovalutor och block-kedjetekniken. Han mer eller mindre skapade Ethereum. Nu leder Vitalik Buterin Ethereums forskargrupp, som fortsätter att utveckla och ta fram nya framtida versioner av Ethereum-protokollet. Ytterligare en nyckelperson är Jeffrey Wilcke. Han var med och implementerade Ethereum med det speciella Go-programmeringsspråket. Han har sedan 2013 varit Go-ledare och huvudutvecklare av programmeringsspråket.

Solidity – Ethereums programmeringsspråk

För att skapa de smarta, drivande kontrakten har Ethereum ett eget programmeringsspråk, Solidity. Språket används för att skapa en digital token, som sedan i sin tur kan användas som kryptovaluta eller ge tillgång till programmeringskoder. Det kallas för ett högnivåspråk, och jämförs med JavaScript. Solidity kan användas direkt i browsern utan att det krävs någon nedladdning av programvara. Behöver man däremot lägga till eller mata in en kod i blockkedjan använder man AlethZero.

AlethZero tillsammans med Solidity gör det möjligt att programmera på Ethereum. Det fungerar då som en blockchainbaserad virtuell dator. Det är detta som gör det möjligt att skapa de virtuella kontrakten utan någon huvudman, centralisering eller betrodd partner. Utan hierarki och med en total transparens. Bra exempel på aktiviteter som utförs på Ethereum-kontrakt är blinda auktioner, crowdfunding och röstningar. De smarta kontrakten är just dessa program, som skapas med hjälp av AlethZero och Solidity.

Ethereum och Ether – kommer det att fungera?

Hur kommer det då att gå för Ethereum och dess kryptovaluta? Ingen vet säkert. Men i vilket fall som helst börjar de olika kryptovalutorna stabilisera sig och utvecklas. De är fortfarande flest idealister, nyfikna och nytänkande människor som är som mest insatta, men det blir ständigt fler. För att det verkligen ska bli norm och verklighet av dessa valutor och världar krävs det fler användare, mer tillit och fortsatt utveckling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *