Historien bakom kryptovalutor

Kryptovalutor är en slags digital valuta som inte har någon koppling till ett land, och det finns inte heller en centralt reglerande instans så som en centralbank. Jämfört med en vanlig valuta så avgörs kryptovalutors värde inte av politiska ställningstaganden. Kryptovalutor regleras istället genom hur och när de skapas och används, och på så vis skapas ett värde. I denna artikel kan du läsa om historien bakom kryptovalutorna och hur de uppstod.

Historia

Kryptovalutan har fått sitt namn eftersom den tas fram och fungerar med en form av kryptografi. Kryptografi är en slags krypterad form av kommunikationsmetod som används för att hemlighålla information från obehöriga. Det finns flera olika sorters chiffer, eller krypteringsalgoritmer, som kan användas för att koda och hemlighålla information. Detta tillvägagångssätt har främst används inom det militära, men också för att säkerställa att exempelvis mejl inte kan läsas av fel personer.

Innan 1970-talet var detta helt och hållet den primära användningen för kryptografi, förutom för privat bruk. Tids nog kom dock kryptografin och dess metoder även att användas för säkra betalningar och just kryptovalutor. Allt eftersom tiden gick utvecklades tankarna och idéerna om kryptovalutor allt mer. Under 80-talet började det skrivas mycket om just kryptovalutor på olika sändlistor för mejl. De diskuterade kring hur dessa digitala valutor skulle fungera och nyttan av dem.

Dr. David Chaum

Redan under 1980-talet skrev Dr. David Chaum många artiklar om bland annat anonyma digitala betalningar som staten inte skulle kunna ha kontroll över. Hans första uppsats som verkligen tog upp detta var “Security without Identification: Transaction Systems to Make Big Brother Obselete”. De kommande åren ökade intresset för denna typ av betalning markant, och år 1992 skapade John Gilmore, Timothy C May och Eric Hughes en sändlista, eller mailinglist.

Sändlistan skickade ut mejl om detta ämne, och den kom att döpas till cypherpunks. Med tiden spreds manifest och tankar kring hemliga betalningar via sändlistan. Första gången som konceptet verkligen konkretiserades var 1998 när Wei Dai publicerade ett tillvägagångssätt för kryptovalutor, som han kallade “b-money”. De två olika tillvägagångssätt som han beskrev används idag av flera olika kryptovalutor, exempelvis Bitcoin. Tack vare engagerade personer byggdes konceptet vidare, och utmynnade i den första kryptovalutan.

Den första kryptovalutan

I oktober 2008 publicerade en anonym person, kallad Satoshi Nakamoto, en vitbok vid namn “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. I denna förklarade Nakamoto hur Bitcoin och dess blockchain network skulle fungera. En sådan blockchain är en kedja med så kallade blocks som är sammanlänkade med kryptografi, för att på så vis anonymisera informationen som finns i dessa olika block. Det var också Nakamoto som i januari 2009 grävde fram detta första block Bitcoin.

På engelska kallas det för mining, eftersom olika processer tillsammans kan sägas gräva fram Bitcoin. Redan året därpå gjordes det första köpet med Bitcoin, och det köpet tillskrivs Laszlo Hanyecz som köpte två pizzor för 10 000 Bitcoin. Det var alltså Bitcoin som blev världens första kryptovaluta, och det är troligen därför den har varit mest värdefull och dessutom är allra mest känd. Med tiden utvecklades dock allt fler kryptovalutor.

Summering

Kryptovalutor är en modern företeelse men den har sin grund i väldigt gammal krypteringsteknik, en krypteringsteknik som existerade redan innan datorer fanns. Drivkraften till att skapa dessa hemliga kryptovalutor kom från att de inte ville stödja stater och centralbanker, samt att de inte ville bli övervakade. Detta hade inget med kriminella handlingar att göra, precis som att de flesta som använder kryptovalutor inte är kriminella. Hur den framtida utvecklingen fortskrider blir intressant att se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *