Vad är en kryptovaluta?

En kryptovaluta är inte bunden till något land och oftast har den inte en registrerad utgivare. Den finns på internet och finns egentligen inte alls, men ändå gör den det. För folk som inte är insatta i kryptovalutor kan det vara svårt att förklara vad det är för något. I enkelhetens namn är det en digital valuta utan någon central instans som tillhanda håller dess värde.

Hur fungerar kryptovaluta?

En kryptovaluta handlas genom olika blockkedjor som är en decentraliserad databas, denna databas är precis som vid aktiehandel, den registrerar när valutan byter ägare och hur mycket som har köpts vid just det tillfället. Kryptovalutor är inte knuten till något land eller råvara som det bedrivs handel med. Via blockkedjorna släpps de x-antal nya coins som sedan blir uppköpta, ju fler coins som försvinner från marknaden desto mer höjs priset.

Det är som en grundläggande marknad där tillgång och efterfrågan styr, priset blir dyrare ju fler mynt det finns ute på marknaden. Finns 1 000 stycken x-coins ute på marknaden stiger priset för varje coin som blir uppköpt, då det finns fler intressenter som vill köpa dem. Det som är bra med blockkedjor är att de systemen är mycket robusta mot bedrägerier vilket har gjort dem till mycket säkra system.

Kända kryptovalutor

En av de mest kända och populäraste valutorna ute på marknaden idag är utan tvekan Bitcoin. Denna kryptovaluta revolutionerade marknaden och världen när den gjorde debut. Bitcoin är den kryptovalutan som kom först till marknaden och var egentligen inte värd ett enda öre tills det helt plötsligt slog till och den stack iväg i pris. Då Bitcoin var den första kryptovalutan har den brister som sedan andra kryptovalutor ändrat på.

Bitcoin är en av flera kända kryptovalutor och idag kryllar det av dem, som till exempel Litecoin och Ethereum. Enligt studier finns det idag över 2 000 olika kryptovalutor i världen, vilket är till antalet mycket stort. Det som skiljer Ethereum och Bitcoin åt är att Ethereum har flera större företag vid sin sida där de vill utveckla valutan. För att företag ska kunna handla mellan varandra och använda denna valuta.

Problem med kryptovalutor

Problemet som många anser finnas med kryptovalutor är att grovt kriminella använder dessa valutor för att få sin betalning för droger eller liknande. Då valutorna är decentraliserade kan överföringarna inte spåras av skattemyndigheterna. Detta resulterar i att ingen kan bevisa att någon brottslighet har begåtts, då det inte finns bevis för vart eller vem överföringarna har skickats till. Det är därför flera centralbanker har varit skeptiska till dessa kryptovalutor som finns.

Centralbanker anser även att kryptovalutor utgör ett hot mot de vanliga valutorna, vilket menas med att de är konkurrenter. Om fler smarta lösningar sker för kryptovalutorna, kan de vanliga valutorna utkonkurreras. Precis som i andra sammanhang uppstår det alltid bedrägerier när nya lösningar eller tekniska framsteg sker. Det har också uppkommit “kryptovalutor” som egentligen är ett ponzi bedrägeri, detta fenomen är känt i dessa sammanhang då det alltid någon som vill bluffa folk.

Hur ser framtiden ut?

För kryptovalutor som är seriösa ser framtiden mycket ljus ut då det är allt fler som investerar i dem. De nyare kryptovalutorna gör det enklare att kunna investera i dem vilket det inte alltid varit i Bitcoin. Då har man behövt goda programmeringskunskaper för att kunna förstå programmet och när en ny Bitcoin släpps. Många tror att e-valutor är framtidens valutor då det kommer vara en mer globaliserad värld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *